Besparingar för ditt lantbruk

Många lantbruk förbrukar mycket el och har höga energikostnader. Med en solcellsanläggning kan du minska kostnaderna och själv producera en stor del av elen du förbrukar. Säljer du dessutom tillbaka solel till elnätet får du bra ersättning för denna. Klicka här om du vill veta mer om vad en installation skulle innebära för dig.

Är det lönsamt att installera solceller?

Att investera i en solcellsanläggning är en god investering som kan ge avkastning upp till 25 år. Normalt sett har investeringen för din solcellsanläggning återbetalat sig på mindre än tio år och efter det är din solel gratis. Du kan i dagsläget även få skattereduktion med 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagringen av elen.

Bra att veta inför installationen

Lantgårdarnas stora tak är perfekta för att installera en solcellsanläggning. Det är dock viktigt att den görs på rätt sätt för att vara trygg och riskfri. Exempelvis behöver tak och väggar ha lika lång livslängd som solpanelen. Annars är alternativet att montera panelerna på ett fält med anpassade stativ och markinstallationer. Du behöver även kontrollera förutsättningar för el- och driftsäkerhet, men det hjälper så klart installationsfirman till med. Tänk på att informera ditt försäkringsbolag att du installerat solceller.